Niniejsza polityka prywatności opisuje sposoby, w jaki Remigiusz Catewicz synergyhomeopathic.pl, Borowikowa 1 84104 Tupdaly (dalej jako: synergyhomeopathic.pl) gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o osobach odwiedzających: synergyhomeopathic.pl

Używając tych stron, wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji określonych w polityce prywatności.

1. Dane osobowe.

1.1. Co do zasady większość usług oferowanych przez synergyhomeopathic.pl nie wymaga żadnego rodzaju rejestracji, umożliwiając Ci odwiedzanie naszej strony bez ujawniania tego, kim jesteś. Niemniej jednak, niektóre usługi mogą wymagać podania przez Ciebie danych osobowych. W takich sytuacjach, jeśli zdecydujesz się na nieujawnienie wymaganych przez nas danych osobowych, być może nie będziesz mógł/mogła uzyskać dostępu do niektórych części strony, a my nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

1.2. Dane przetwarzane przez synergyhomeopathic.pl takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail, to tzw. zwykłe dane osobowe. Ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia porady, realizacji zawartej umowy lub udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem napisania maila na podstawie uprzednio udzielonej przez Ciebie zgody.

1.3. Zgoda musi zostać wyrażona w formie oświadczenia lub wyraźnego, jednoznacznego i świadomego działania zezwalającego na przetwarzanie w określonym celu danych osobowych. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez kliknięcie w odpowiednim miejscu formularza o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez synergyhomeopathic.pl na potrzeby realizacji usługi lub na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

1.4. Zgoda udzielona jest przez Ciebie na czas nieokreślony.

1.5. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie przez Ciebie odwołana. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i możesz dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do synergyhomeopathic.pl. Od dnia 25 maja 2018 r. będziesz miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

1.6. Odwołanie zgody następuje poprzez wysłanie maila na adres info_MAŁPA_synergyhomeopathic.pl co jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych z bazy danych synergyhomeopathic.pl.

1.7. Wszelkie dane osobowe, które podajesz w korespondencji z synergyhomeopathic.pl są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Natomiast od dnia 25 maja 2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

1.8. Administratorem danych osobowych jest synergyhomeopathic.pl

1.9. synergyhomeopathic.pl może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1.10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1.11. synergyhomeopathic.pl na podstawie udzielonej przez Ciebie dodatkowej i opcjonalnej zgody, ma prawo do wysyłania na numer telefonu podany przez Ciebie informacji marketingowych dotyczących promocji innych usług oferowanych przez Administratora lub jego partnerów.

1.12. Zgoda, o której mowa w pkt 11 powyżej może zostać w każdej chwili przez Ciebie odwołana. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

1.13. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usługi, a po zakończeniu jej świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków synergyhomeopathic.pl

1.14. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez synergyhomeopathic.pl lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na e-mail i numer telefonu.

1.15. synergyhomeopathic.pl stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. Informacje marketingowe i newsletter.
1. Możesz wyrazić zgodę na przesyłanie na Twój adres e-mail i numer telefonu informacji marketingowych lub newsletter synergyhomeopathic.pl
2. Zgoda wyrażana jest przez kliknięcie w odpowiednim miejscu formularza o treści:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz na podany numer telefonu od synergyhomeopathic.pl informacji handlowych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od synergyhomeopathic.pl informacji zawartych w newsletter zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Wraz z wyrażeniem zgody na Twój adres e-mail zostaje wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu przez Ciebie na link zostaniesz aktywowany w bazie mailingowej i SMS synergyhomeopathic.pl
4. Możesz w każdym czasie odwołać wyrażoną zgodę.

3. Nieujawnianie danych osobowych.
Nie sprzedajemy, współdzielimy ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności.

4. Pliki „cookies”

4.1. Możemy gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące Twojej wizyty na stronie internetowej synergyhomeopathic.pl, np. dotyczące stron, jakie odwiedzasz, strony, z której zostałeś przekierowany oraz Twojej historii wyszukiwania.

4.2. Tego rodzaju informacje są wykorzystywane w celu poprawy zawartości strony synergyhomeopathic.pl oraz zgromadzenia ogólnych statystyk dotyczących osób korzystających ze strony dla wewnętrznych celów badania rynku przez synergyhomeopathic.pl

4.3. Działając w sposób określony w pkt 2 istnieje możliwość instalowania plików cookies, które gromadzą nazwę użytkownika w domenie, dane na temat Twojego dostawcy usług internetowych, systemu operacyjnego oraz datę i godzinę dostępu.

4.4. Plik cookie to mała porcja informacji, która wysyłana jest do Twojej wyszukiwarki i przechowywana na twardym dysku Twojego komputera.

4.5. Pliki cookie nie uszkadzają komputera.

4.6. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, byś mógł otrzymywać powiadomienie o otrzymaniu pliku „cookie”, co umożliwi Ci podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu go.

4.7. synergyhomeopathic.pl informuje, że w sytuacji braku akceptacji plików cookie, istnieje zagrożenie, że nie będziesz miał możliwości korzystania w pełni z funkcji oferowanych przez oprogramowanie Twojej przeglądarki.

4.8. synergyhomeopathic.pl może korzystać z usług dostawców zewnętrznych, którzy pomagają w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji opisanych w tej części polityki.

5. Informacje osobowe i dzieci.

5.1. Większość usług dostępnych na tej stronie przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia.

5.2. Osoba, która pragnie uzyskać informacje na temat produktu medycznego, suplementu diety lub jakiejkolwiek formy konsultacji czy porady dotyczącej produktu lub jakichkolwiek form leczenia przeznaczonego dla dzieci, musi być w wieku powyżej 18 roku życia.

5.3. Nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy w sposób świadomy danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 18. roku życia bez uprzedniej zgody osoby posiadającej władzę rodzicielską (np. rodzica lub opiekuna) poprzez bezpośredni kontakt off-line.

5.4. Niezwłocznie dostarczymy rodzicowi powiadomienie o konkretnych rodzajach danych osobowych gromadzonych od osoby niepełnoletniej oraz możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego gromadzenia takich informacji, ich wykorzystania lub przechowywania.

5.5. Bezwzględnie przestrzegamy przepisów prawa, których celem jest ochrona dzieci.

6. Linki/odsyłacze do innych stron.

6.1. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do niniejszej strony internetowej, a nie do stron internetowych będących własnością stron trzecich. Możemy zamieszczać linki do innych stron internetowych, które, według naszego przekonania, mogą zainteresować gości naszej strony. Naszym celem jest dbałość o utrzymanie jak najwyższej jakości takich stron internetowych. Niemniej jednak, ze względu na charakter Internetu, nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych niż niniejsza, natomiast niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których zamieszczamy linki, a które nie są własnością synergyhomeopathic.pl.

6.2. Odwiedzając inne strony internetowe nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę Twoich danych osobowych podawanych, zamieszczanych lub utrwalanych przez te strony.

7. Kontakt. Jeśli masz pytania lub skargi związane z przestrzeganiem polityki prywatności, lub jeśli masz sugestie lub komentarze, które pozwolą nam podnieść jakość naszej współpracy, skontaktuj się z synergyhomeopathic.pl przez maila.
Privacy Policy

We are very delighted that you have shown interest in our enterprise. Data protection is of a particularly high priority for the management of Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl. The use of the Internet pages of Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl is possible without any indication of personal data; however, if a data subject wants to use special enterprise services via our website, processing of personal data could become necessary. If the processing of personal data is necessary and there is no statutory basis for such processing, we generally obtain consent from the data subject. The processing of personal data, such as the name, address, e-mail address, or telephone number of a data subject shall always be in line with the General Data Protection Regulation (GDPR), and in accordance with the country-specific data protection regulations applicable to Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl. By means of this data protection declaration, our enterprise would like to inform the general public of the nature, scope, and purpose of the personal data we collect, use and process. Furthermore, data subjects are informed, by means of this data protection declaration, of the rights to which they are entitled. As the controller, Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl has implemented numerous technical and organizational measures to ensure the most complete protection of personal data processed through this website. However, Internet-based data transmissions may in principle have security gaps, so absolute protection may not be guaranteed. For this reason, every data subject is free to transfer personal data to us via alternative means, e.g. by telephone.

1. Definitions
The data protection declaration of Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl is based on the terms used by the European legislator for the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR). Our data protection declaration should be legible and understandable for the general public, as well as our customers and business partners. To ensure this, we would like to first explain the terminology used.
In this data protection declaration, we use, inter alia, the following terms:
* a) Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”). An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
* b) Data subject is any identified or identifiable natural person, whose personal data is processed by the controller responsible for the processing.
* c) Processing is any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.
* d) Restriction of processing is the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future.
* e) Profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person’s performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.
* f) Pseudonymisation is the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person.
* g) Controller or controller responsible for the processing is the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.
* h) Processor is a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.
* i) Recipient is a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.
* j) Third party is a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data.
* k) Consent of the data subject is any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.

2. Name and Address of the controller
 – Controller for the purposes of the General Data Protection Regulation (GDPR), other data protection laws applicable in Member states of the European Union and other provisions related to data protection is:
Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl
 Neugasse 43a 
67169 Kallstadt
 Deutschland
 Phone: 0048 58 732 7362
 Email: info@synergyhomeopathic.pl
 Website: www.synergyhomeopathic.pl

3. Collection of general data and information
The website of Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl collects a series of general data and information when a data subject or automated system calls up the website. This general data and information are stored in the server log files. Collected may be (1) the browser types and versions used, (2) the operating system used by the accessing system, (3) the website from which an accessing system reaches our website (so-called referrers), (4) the sub-websites, (5) the date and time of access to the Internet site, (6) an Internet protocol address (IP address), (7) the Internet service provider of the accessing system, and (8) any other similar data and information that may be used in the event of attacks on our information technology systems. When using these general data and information, Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl does not draw any conclusions about the data subject. Rather, this information is needed to (1) deliver the content of our website correctly, (2) optimize the content of our website as well as its advertisement, (3) ensure the long-term viability of our information technology systems and website technology, and (4) provide law enforcement authorities with the information necessary for criminal prosecution in case of a cyber-attack. Therefore, Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl analyzes anonymously collected data and information statistically, with the aim of increasing the data protection and data security of our enterprise, and to ensure an optimal level of protection for the personal data we process. The anonymous data of the server log files are stored separately from all personal data provided by a data subject.

4. Contact possibility via the website
 The website of Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl contains information that enables a quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communication with us, which also includes a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored for the purpose of processing or contacting the data subject. There is no transfer of this personal data to third parties.

5. Routine erasure and blocking of personal data
 The data controller shall process and store the personal data of the data subject only for the period necessary to achieve the purpose of storage, or as far as this is granted by the European legislator or other legislators in laws or regulations to which the controller is subject to.
If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed by the European legislator or another competent legislator expires, the personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.

6. Rights of the data subject
* a) Right of confirmation 
Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed. If a data subject wishes to avail himself of this right of confirmation, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.
* b) Right of access
 Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller free information about his or her personal data stored at any time and a copy of this information. Furthermore, the European directives and regulations grant the data subject access to the following information:
* the purposes of the processing;
* the categories of personal data concerned;
* the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;
* where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
* the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data, or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or to object to such processing;
* the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
* where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;
* the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.
* Furthermore, the data subject shall have a right to obtain information as to whether personal data are transferred to a third country or to an international organisation. Where this is the case, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards relating to the transfer.
If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.
* c) Right to rectification 
Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.
If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.
* d) Right to erasure (Right to be forgotten) 
Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies, as long as the processing is not necessary:
* The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.
* The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.
* The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.
* The personal data have been unlawfully processed.
* The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.
* The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) of the GDPR.
* If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl, he or she may, at any time, contact any employee of the controller. An employee of Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl shall promptly ensure that the erasure request is complied with immediately.
Where the controller has made personal data public and is obliged pursuant to Article 17(1) to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers processing the personal data that the data subject has requested erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data, as far as processing is not required. An employees of Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl will arrange the necessary measures in individual cases.
* e) Right of restriction of processing 
Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:
* The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.
* The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.
* The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims.
* The data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.
* If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl, he or she may at any time contact any employee of the controller. The employee of Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl will arrange the restriction of the processing.
* f) Right to data portability 
Each data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) of the GDPR or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1) of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.
Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and freedoms of others.
In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact any employee of Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl.
* g) Right to object
 Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.
Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.
If Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl processes personal data for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing. This applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If the data subject objects to Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl to the processing for direct marketing purposes, Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl will no longer process the personal data for these purposes.
In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.
In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl. In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.
* h) Automated individual decision-making, including profiling
Each data subject shall have the right granted by the European legislator not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her, or similarly significantly affects him or her, as long as the decision (1) is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) is not authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, or (3) is not based on the data subject’s explicit consent.
If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is based on the data subject’s explicit consent, Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl shall implement suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision.
If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl.
* i) Right to withdraw data protection consent 
Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time. 
If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of Remigiusz Catewicz – synergyhomeopathic.pl.

7. Legal basis for the processing 
Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6(1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operations could be based on Article 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

8. The legitimate interests pursued by the controller or by a third party
 Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.

9. Period for which the personal data will be stored
 The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.

10. Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Requirement necessary to enter into a contract; Obligation of the data subject to provide the personal data; possible consequences of failure to provide such data We clarify that the provision of personal data is partly required by law (e.g. tax regulations) or can also result from contractual provisions (e.g. information on the contractual partner). Sometimes it may be necessary to conclude a contract that the data subject provides us with personal data, which must subsequently be processed by us. The data subject is, for example, obliged to provide us with personal data when our company signs a contract with him or her. The non-provision of the personal data would have the consequence that the contract with the data subject could not be concluded. Before personal data is provided by the data subject, the data subject must contact any employee. The employee clarifies to the data subject whether the provision of the personal data is required by law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether there is an obligation to provide the personal data and the consequences of non-provision of the personal data.

11. Data protection provisions about the application and use of YouTube
 On this website, the controller has integrated components of YouTube. YouTube is an Internet video portal that enables video publishers to set video clips and other users free of charge, which also provides free viewing, review and commenting on them. YouTube allows you to publish all kinds of videos, so you can access both full movies and TV broadcasts, as well as music videos, trailers, and videos made by users via the Internet portal. The operating company of YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a YouTube component (YouTube video) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding YouTube component. Further information about YouTube may be obtained under https://www.youtube.com/yt/about/en/. During the course of this technical procedure, YouTube and Google gain knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject. If the data subject is logged in on YouTube, YouTube recognizes with each call-up to a sub-page that contains a YouTube video, which specific sub-page of our Internet site was visited by the data subject. This information is collected by YouTube and Google and assigned to the respective YouTube account of the data subject. YouTube and Google will receive information through the YouTube component that the data subject has visited our website, if the data subject at the time of the call to our website is logged in on YouTube; this occurs regardless of whether the person clicks on a YouTube video or not. If such a transmission of this information to YouTube and Google is not desirable for the data subject, the delivery may be prevented if the data subject logs off from their own YouTube account before a call-up to our website is made. YouTube’s data protection provisions, available at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, provide information about the collection, processing and use of personal data by YouTube and Google.