Adres

Produkty na tej stronie sprzedaje firma Synergy Homeopathic Software

Synergy Homeopathic Software (since 1986)
Head Office: 11 Commercial Blvd, Suite 1
Novato, CA 94949 USA
www.synergyhomeopathic.com

 

Przedstawilcielem Firmy Synergyhomeoapthic.com dla Polski jest:

Remigiusz Catewicz – Syngeryhomeopathic.pl
Neugasse 43a
67169 Kallstadt
Germany
Tel.: +48 (0)58 / 732 7362
info[at]synergyhomeoapthic.pl

Niemiecki Nr Podtkowy:
31/213/3990/4

Odnośniki
Synergyhomeopathic.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, linki albo odnośniki do których znajdują się na tych stronach. Jeśli wystąpi jakakolwiek szkoda przy użyciu informacji tam przedstawionych, to tylko autor odpowiednich stron może być odpowiedzialny, a nie ten, kto te strony podlinkował.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności
Informacje i poglądy przedstawione na tej stronie są wyłącznie informacjami autora(ów) i nie odzwierciedlają opinii opinii Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Informacji opublikowanych na tej stronie internetowej.

Polityka prywatności
Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i jesteś zainteresowany homeopaci.pl. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych i ściśle przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (np. Niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG), ustawy o mediach elektronicznych (TMG) i ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG)).
Poniższe zasady zapewniają wgląd w sposób, w jaki gwarantujemy tę ochronę i jakiego rodzaju dane gromadzimy w tym celu.

1. Anonimowe zbieranie danych
W większości przypadków możesz odwiedzić stronę Opentender.eu bez konieczności podawania danych osobowych.
Pliki rejestru na naszym serwerze sieciowym zbierają następujące dane:
* Adres IP
* data, czas
* stron odwiedzanych, odnośnik
* przeglądarka
* system operacyjny
Dane te są dostępne do analiz statystycznych, dane surowe są usuwane przez naszą firmę hostingową co miesiąc.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Poza tym Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie do celów reklamowych i badań rynkowych, również w celu dostosowania naszych usług elektronicznych do bieżących potrzeb, jeśli uprzednio wyraziłeś na to zgodę. Oczywiście masz prawo odwołać każdą udzieloną zgodę – w całości lub w części – w dowolnym momencie, skuteczną w przyszłości.

3. Eksport i przetwarzanie danych w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
Żadne dane nie są eksportowane ani przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

4. Pliki cookie i śledzenie witryny
Korzystamy z systemów analizy internetowej na tej stronie, przeznaczonych do mierzenia i analizowania wizyt na naszej stronie internetowej. Używamy Twojego adresu IP w celu gromadzenia danych, między innymi w ruchu internetowym, przeglądarce i komputerze.
Nie używamy adresu IP ani plików cookie do personalnej identyfikacji użytkownika. Korzystamy z systemu analizy internetowej w celu zwiększenia efektywności naszej strony internetowej.
Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak temu zapobiec ręcznie, zmieniając ustawienia w przeglądarce, aby zapewnić, że pliki cookie nie są już akceptowane. Proszę znaleźć szczegóły w tym zakresie w instrukcjach dostarczonych przez producenta przeglądarki.

5. Linki zewnętrzne
Staramy się dostarczać najlepsze możliwe informacje. Dlatego na naszej stronie znajdziesz linki do stron należących do stron trzecich. O ile nie jest to całkowicie oczywiste, zwracamy uwagę na to, że są to linki zewnętrzne. OKF DE nie ma wpływu na zawartość lub wygląd stron należących do zewnętrznych dostawców, a zatem odnosi się do ich polityki prywatności. Należy pamiętać, że zasady przedstawione w niniejszej polityce prywatności w sposób cAłkiem normalny niekoniecznie mają tam zastosowanie.

6. Bezpieczeństwo
Syngeryhomeopathic.pl podejmuje techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z obecnym stanem technologii w celu ochrony danych przekazywanych Syngeryhomeopathic.pl przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nieustannie ulepszamy nasze środki bezpieczeństwa w miarę postępu technologii.

7. Prawo do informacji, pytania dotyczące prywatności danych i odwołania
Przywiązujemy wielką wagę do zaufania do nas. Dlatego staramy się być gotowi do udzielenia informacji i odpowiedzi na pytania w dowolnym momencie. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Syngeryhomeopathic.pl jest również do Twojej dyspozycji, jeśli poszukujesz informacji, chcesz złożyć wniosek lub złożyć skargę w kwestii prywatności danych. Ponadto masz prawo odwołać udzieloną przez Ciebie zgodę w dowolnym czasie i skutecznie w przyszłości. Please send any requests in this respect to the following contact address: info@Syngeryhomeopathic.pl