Ochrona danych osobowych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez konieczności podania danych osobowych. Jeżeli za pośrednictwem naszej strony gromadzone są dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adres e-mail), ich podanie – jeżeli to możliwe – odbywa się dobrowolnie przez użytkownika. Bez jednoznacznej Państwa zgody dane te nie zostaną przekazane podmiotom trzecim.

Informujemy, że transmisja danych przez internet (np. w przypadku komunikacji drogą mailową) może wykazywać niedostateczne zabezpieczenie. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wyraża się zatem sprzeciw wobec wykorzystania danych kontaktowych pobranych w ramach obowiązku, o którym mowa w impressum, przez podmioty trzecie w celu wysyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych. Administratorzy tych stron zastrzegają sobie jednoznacznie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych, w postaci spamu.