Niniejsza polityka prywatności opisuje sposoby, w jaki Remigiusz Catewicz homeopaci.pl, Borowikowa 1, 84104 Tupadly (dalej jako: homeopaci.pl) gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o osobach odwiedzających:
1. homeopaci.pl
2. synergyhomeopathic.pl
Używając tych stron, wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji określonych w polityce prywatności.
1. Dane osobowe.
1. Co do zasady większość usług oferowanych przez homepaci.pl nie wymaga żadnego rodzaju rejestracji, umożliwiając Ci odwiedzanie naszej strony bez ujawniania tego, kim jesteś. Niemniej jednak, niektóre usługi mogą wymagać podania przez Ciebie danych osobowych. W takich sytuacjach, jeśli zdecydujesz się na nieujawnienie wymaganych przez nas danych osobowych, być może nie będziesz mógł/mogła uzyskać dostępu do niektórych części strony, a my nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.
2. Dane przetwarzane przez homeopaci.pl takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail, to tzw. zwykłe dane osobowe. Ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia porady, realizacji zawartej umowy lub udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie uprzednio udzielonej przez Ciebie zgody.
3. Zgoda musi zostać wyrażona w formie oświadczenia lub wyraźnego, jednoznacznego i świadomego działania zezwalającego na przetwarzanie w określonym celu danych osobowych. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez kliknięcie w odpowiednim miejscu formularza o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez homeopaci.pl na potrzeby realizacji usługi lub na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
4. Zgoda udzielona jest przez Ciebie na czas nieokreślony.
5. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie przez Ciebie odwołana. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i możesz dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do homeopaci.pl. Od dnia 25 maja 2018 r. będziesz miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.
6. Odwołanie zgody następuje poprzez …………………………. co jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych z bazy danych homeopaci.pl.
7. Wszelkie dane osobowe, które podajesz w korespondencji z homeopaci.pl są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Natomiast od dnia 25 maja 2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
8. Administratorem danych osobowych jest homeopaci.pl
9. Homeopaci.pl może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Homeopaci.pl na podstawie udzielonej przez Ciebie dodatkowej i opcjonalnej zgody, ma prawo do wysyłania na numer telefonu podany przez Ciebie informacji marketingowych dotyczących promocji innych usług oferowanych przez Administratora lub jego partnerów.
12. Zgoda, o której mowa w pkt 11 powyżej może zostać w każdej chwili przez Ciebie odwołana. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
13. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usługi, a po zakończeniu jej świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków homeopaci.pl
14. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez homeopaci.pl lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na e-mail i numer telefonu.
15. Homeopaci.pl stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
2. Informacje marketingowe i newsletter.
1. Możesz wyrazić zgodę na przesyłanie na Twój adres e-mail i numer telefonu informacji marketingowych lub newsletter homeopaci.pl
2. Zgoda wyrażana jest przez kliknięcie w odpowiednim miejscu formularza o treści:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz na podany numer telefonu od homeopaci.pl informacji handlowych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od homeopaci.pl informacji zawartych w newsletter zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Wraz z wyrażeniem zgody na Twój adres e-mail zostaje wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu przez Ciebie na link zostaniesz aktywowany w bazie mailingowej i SMS homeopaci.pl
4. Możesz w każdym czasie odwołać wyrażoną zgodę.
3. Nieujawnianie danych osobowych.
Nie sprzedajemy, współdzielimy ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności.
4. Pliki „cookies”.
1. Możemy gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące Twojej wizyty na stronie internetowej homeopaci.pl, np. dotyczące stron, jakie odwiedzasz, strony, z której zostałeś przekierowany oraz Twojej historii wyszukiwania.
2. Tego rodzaju informacje są wykorzystywane w celu poprawy zawartości strony homeopacji.pl oraz zgromadzenia ogólnych statystyk dotyczących osób korzystających ze strony dla wewnętrznych celów badania rynku przez homeopaci.pl
3. Działając w sposób określony w pkt 2 istnieje możliwość instalowania plików cookies, które gromadzą nazwę użytkownika w domenie, dane na temat Twojego dostawcy usług internetowych, systemu operacyjnego oraz datę i godzinę dostępu.
4. Plik cookie to mała porcja informacji, która wysyłana jest do Twojej wyszukiwarki i przechowywana na twardym dysku Twojego komputera.
5. Pliki cookie nie uszkadzają komputera.
6. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, byś mógł otrzymywać powiadomienie o otrzymaniu pliku „cookie”, co umożliwi Ci podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu go.
7. Homeopaci.pl informuje, że w sytuacji braku akceptacji plików cookie, istnieje zagrożenie, że nie będziesz miał możliwości korzystania w pełni z funkcji oferowanych przez oprogramowanie Twojej przeglądarki.
8. Homeopaci.pl może korzystać z usług dostawców zewnętrznych, którzy pomagają w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji opisanych w tej części polityki.
5. Informacje osobowe i dzieci.
1. Większość usług dostępnych na tej stronie przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia.
2. Osoba, która pragnie uzyskać informacje na temat produktu medycznego, suplementu diety lub jakiejkolwiek formy konsultacji czy porady dotyczącej produktu lub jakichkolwiek form leczenia przeznaczonego dla dzieci, musi być w wieku powyżej 18 roku życia.
3. Nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy w sposób świadomy danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 18. roku życia bez uprzedniej zgody osoby posiadającej władzę rodzicielską (np. rodzica lub opiekuna) poprzez bezpośredni kontakt off-line.
4. Niezwłocznie dostarczymy rodzicowi powiadomienie o konkretnych rodzajach danych osobowych gromadzonych od osoby niepełnoletniej oraz możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego gromadzenia takich informacji, ich wykorzystania lub przechowywania.
5. Bezwzględnie przestrzegamy przepisów prawa, których celem jest ochrona dzieci.
6. Linki/odsyłacze do innych stron.
1. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do niniejszej strony internetowej, a nie do stron internetowych będących własnością stron trzecich. Możemy zamieszczać linki do innych stron internetowych, które, według naszego przekonania, mogą zainteresować gości naszej strony. Naszym celem jest dbałość o utrzymanie jak najwyższej jakości takich stron internetowych. Niemniej jednak, ze względu na charakter Internetu, nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych niż niniejsza, natomiast niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których zamieszczamy linki, a które nie są własnością homeopaci.pl.
2. Odwiedzając inne strony internetowe nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę Twoich danych osobowych podawanych, zamieszczanych lub utrwalanych przez te strony.
7. Kontakt.
Jeśli masz pytania lub skargi związane z przestrzeganiem polityki prywatności, lub jeśli masz sugestie lub komentarze, które pozwolą nam podnieść jakość naszej współpracy, skontaktuj się z homeopaci.pl przez formularz kontaktowy.